13a. edició UPFeina: 7 de febrer de 2018

dimecres
07
10:00h
Febrer 2018

Des de la primera edició a l’any 2005 UPFeina esdevé un espai d'intercanvi de coneixement directe i personal entre el món acadèmic i el professional, actuant com a mitjà de promoció de les entitats participants, a la vegada que facilita la inserció laboral dels estudiants i els graduats de la UPF.

Més informació