Destacats

Recomanem: "Territorio y crisis: impacto territorial de la crisis económica en las regiones metropolitanas..."

Rubiales Pérez, Miguel. "Territorio y crisis: impacto territorial de la crisis económica en las regiones metropolitanas de Madrid y Barcelona", a Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, vol. XX, núm. 549-7, novembre del 2016.

1

Recomanem: "El empleo femenino desde el hogar. Hacia un análisis comprehensivo de la articulación entre empleo y vida familiar"

Sánchez Mira, Nuria. "El empleo femenino desde el hogar. Hacia un análisis comprehensivo de la articulación entre empleo y vida familiar", a Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol 34, Núm. 2 (2016). Pàgines 385-403

1

Recomanem: "A propósito de Piketty: Evolución de la desigualdad en España"

Luque, Víctor. "A propósito de Piketty: Evolución de la desigualdad en España". Papeles de Europa. Vol. 28, Núm. 1 (2015): 86–115.

1

Convocatòria - Incentius a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció, col·lectius en risc d'exclusió social i projectes d'autoocupació (Ordre EMO 236/2015, de 22 de juliol)

Termini de sol·licituds: del 30 de juliol fins al 15 d'octubre de 2015.

Correcció d'errors (preàmbul, articulat i les bases): ORDRE EMO/238/2015, de 29 de juliol, de modificació de l'Ordre EMO/236/2015, de 22 de juliol. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6923/1436957.pdf

Normativa - Aprovat el Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya 2015-2016 (Acord GOV/96/2015, de 16 de juny)

El Govern ha aprovat el Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya 2015-2016, un instrument amb el qual es vol “reduir la pobresa i promoure la inclusió social i això fer-ho amb la màxima coordinació dels departaments i entitats de la Generalitat, i amb la participació d’altres agents econòmics i socials”.