Recomanem: "A propósito de Piketty: Evolución de la desigualdad en España"

Luque, Víctor. "A propósito de Piketty: Evolución de la desigualdad en España". Papeles de Europa. Vol. 28, Núm. 1 (2015): 86–115.

Aquest treball estudia l'evolució de la desigualtat a Espanya, des de principis de la dècada dels vuitanta, tant en els ingressos com a la riquesa, tot atenent també als canvis en la composició típica d'ambdues variables, en els diferents quantils. De l'anàlisi de les esmentades magnituds, es constata que determinades figures tributàries projecten una desigual pressió fiscal sobre els diversos segments de la població. D'altra banda, també s'analitzen els aspectes relatius a la difusió dels coneixements, la inversió en educació, el creixement econòmic i el creixement demogràfic, als quals Piketty qualifica com a principals forces de convergència i divergència sobre la distribució. Tot plegat ens permet dilucidar l'impacte que les esmentades variables han tingut sobre la desigualtat i la forma en què les reformes institucionals implementades en aquests camps han condicionat el desenvolupament de les esmentades forces, així com presentar una previsió respecte la forma i intensitat de la seva influència futura en l'evolució de la distribució.

Enllaç al número de la revista: http://revistas.ucm.es/index.php/PADE/issue/view/2821/showToc

Enllaç al PDF de l'article: http://revistas.ucm.es/index.php/PADE/article/download/50182/46638