Persones amb discapacitat

Fundación Prevent i ESADE posen en marxa el programa "Aprende y emprende" per a persones amb discapacitat

Volem compartir amb vosaltres aquesta informació que ens ha arribat de la Fundación Prevent en relació al seu programa de formació i emprenedoria per a persones amb discapacitat.

Recomanem: "Análisis longitudinal de los itinerarios de inserción ocupacional y laboral de jóvenes con discapacidad..."

Pastor Seller, Enrique; Ros Piqueras, Juana. "Análisis longitudinal de los itinerarios de inserción ocupacional y laboral de jóvenes con discapacidad intelectual tras la escolaridad obligatoria", a Comunitania. Revista internacional de trabajo y ciencias sociales. Núm. 9, Gener 2015.

1

Recomanem: "Guia pel foment d'una contractació pública inclusiva en l'ocupació de persones amb discapacitat"

"Guia pel foment d'una contractació pública inclusiva en l'ocupació de persones amb discapacitat amb especials dificultats". Federació ALLEM, DINCAT Associació empresarial d'economia social, AMMFEINA, Fundació Crèixer (2016).

Recomanem: "La atención a las personas en situación de dependencia como yacimiento de empleo en tiempos de crisis"

Camacho Ballesta, José Antonio; Ruiz Peñalver, Soraya María; Minguela Recover, María de los Ángeles. "La atención a las personas en situación de dependencia como yacimiento de empleo en tiempos de crisis: el caso español". Cuadernos de Relaciones Laborales Vol. 33, Núm. 1 (2015) 169-188. 

1

Normativa - Aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat i les mesures alternatives excepcionals per a les empreses

Aquest decret vol assolir diversos objectius, entre aquests:

- coordinar i unificar criteris en el tractament d'expedients de reconeixement d'excepcionalitat,

- clarificar els òrgans encarregats de la seva gestió,

- definir el criteri de vigència per anys naturals com a data d'efectes, de les resolucions de declaració d'excepcionalitat i autorització de mesures alternatives,

- implantar un mecanisme de simplificació de les obligacions informatives de les empreses (una única memòria anual).