Convocatòria - Subvencions per al suport a la inserció laboral de persones amb discapacitat i/o malaltia mental (Ordre EMO/225/2015, de 17 de juliol)

Termini de sol·licituds: del 23 de juliol al 6 d'agost de 2015.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6918/1435756.pdf