Recomanem: "La atención a las personas en situación de dependencia como yacimiento de empleo en tiempos de crisis"

Camacho Ballesta, José Antonio; Ruiz Peñalver, Soraya María; Minguela Recover, María de los Ángeles. "La atención a las personas en situación de dependencia como yacimiento de empleo en tiempos de crisis: el caso español". Cuadernos de Relaciones Laborales Vol. 33, Núm. 1 (2015) 169-188. 

A les darreres dècades s'ha produït un envelliment de la població europea i espanyola com a conseqüència del moviment natural de a població. Aquesta situació justifica una major protecció social per a les persones en situació de dependència, entre les quals s'inclouen aquelles que presenten discapacitat, i a les persones grans, per la seva vulnerabilitat davant situacions de dependència. És per això que a Espanya s'han desenvolupat serveis vinculats a l'atenció a aquestes persones, ja que requereixen de cures específiques. Aquestes activitats no només cobreixen aquesta demanda social creixent sinó que, a més, han generat ocupació en un context de crisi, marcat per la destrucció de llocs de treball. L'objectiu d'aquest article és demostrar la capacitat de generació d'ocupació per part dels serveis relacionats amb l'atenció a les persones en situació de dependència, en un escenari marcat per una profunda crisi amb greus conseqüències en el mercat laboral.

Enllaç al número de la revista: http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/view/2739/showToc

Enllaç al PDF de l'article: http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/download/48812/45553