Informació territorial

Actualitat: Es presenta el web estudislocals.cat

La pàgina web d’estudislocals.cat és una iniciativa conjunta de la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, concretament a través de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, i el Gabinet d’Estudis Econòmics i d’Infraestructures, respectivament. Ambdues entitats comparteixen un objectiu comú en l’àmbit de la promoció econòmica, que és donar a conèixer la situació socioeconòmica dels territoris de la demarcació de Barcelona.

Recomanem: "Informe 03/2015 sobre competencias profesionales y empleabilidad"

"Informe 03/2015 sobre competencias profesionales y empleabilidad". Consell Econòmic i Social (2015).

Recomanem: "Referents d'informació del mercat de treball - resum anual 2015"

"Referents d'informació del mercat de treball: Resum anual 2015". SEPE - Ministeri d'Ocupacio i Seguretat Social (2016).

Actualitat: EPA - 2015 es va tancar amb 678.200 aturats menys i l'atur queda en el 20,90%

La Vanguardia, 28/01/2016

La Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2015 informa que a lo largo del pasado año el empleo ha crecido en 525.100 personas en los 12 últimos meses, lo que supone una tasa anual es del 2,99%, y el número de parados ha caído en 678.200 personas (un 12,43%). Se trata del mayor descenso anual de la serie histórica.

http://www.lavanguardia.com/economia/20160128/301726203542/epa-2015-paro.html

Actualitat: L'atur genera precarietat

Malgrat que resulta relativament evident, és sorprenent l'escàs èmfasi que es fa dins del debat públic espanyol a aquest fet: L'atur no només implica un malbaratament enorme de recursos, desigualtat a cabassos, estancament i declivi de milers de llars. L'atur també ajuda a crear i mantenir la precarietat. Que a Espanya és problablement el tret més distinitiu del nostre mercat laboral, juntament amb la pròpia taxa de desocupació. Un quart dels nostres treballadors tenen un contracte temporal, un percentatge que va arribar a estar per sobre del 33% durant els any 90.