Recomanem: "Informe 03/2015 sobre competencias profesionales y empleabilidad"

"Informe 03/2015 sobre competencias profesionales y empleabilidad". Consell Econòmic i Social (2015).

Segons l'Informe 03/2015 sobre Competències Professionals i Empleabiltat  del Consell Econòmic i Social, Espanya ofereix un elevat risc de pèrdua de capital humà, amb alts costos econòmics i socials. Alerta d'un alt percentatge de joves que han abandonat els estudis, no participa en cap formació, manca d'ocupació i no la cerca activament, afegeix que hi ha "un percentatge molt elevat de  població amb nivells baixos que no rep cap tipus de  formació i no compta amb experiència laboral”.

http://www.ces.es/documents/10180/2471861/Inf0315.pdf