Actualitat: Es presenta el web estudislocals.cat

La pàgina web d’estudislocals.cat és una iniciativa conjunta de la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, concretament a través de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, i el Gabinet d’Estudis Econòmics i d’Infraestructures, respectivament. Ambdues entitats comparteixen un objectiu comú en l’àmbit de la promoció econòmica, que és donar a conèixer la situació socioeconòmica dels territoris de la demarcació de Barcelona. Actualment, existeix un gran nombre d’entitats que elaboren estudis de caràcter territorial, però aquesta informació es troba molt dispersa per la xarxa o en ocasions no ha estat mai publicada, fet que dificulta la seva localització i divulgació.

Estudislocals.cat és una base de dades en línia en format plataforma-web, molt visual i pràctica, on es poden cercar i consultar els diferents estudis socioeconòmics territorials publicats els darrers anys, dins de l’àmbit de la demarcació de Barcelona. El cercador d’estudis permet fer una recerca lliure i/o avançada, a través de diversos paràmetres com són: territori (municipi, comarca i àmbit supramunicipals), any, font i temàtica.

La web inclou l’accés al recurs AtlesDEL de la Diputació de Barcelona, un espai d’informació i debat sobre els models de desenvolupament local que combina enfocaments teòrics amb estratègies aplicades. Així mateix, s’inclou l’enllaç al programa HERMES (base de dades amb la informació estadística socioeconòmica disponible a nivell municipal dels 311 municipis de la província de Barcelona) i a la comunitat virtual de la XODEL (Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local).

Nota de premsa: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/-/la-diputacio-de-barcelona-i-la-cambra-de-barcelona-creen-un-web-per-aglutinar-i-difondre-tota-la-informacio-local

Accés al web: http://www.estudislocals.cat/