Formació: Prospecció d'empreses enfocada a cadenes de valor de negoci i a la identificació de nous perfils professionals

Públic al qual s'adreça: 
Personal directiu i tècnic amb funcions relacionades amb el desenvolupament econòmic local i l'ocupació, preferentment de projectes del Programa Talent, Treball i Tecnologia
dimarts
07
12:00h
Febrer 2023

El dia 7 de febrer s’inicia el curs ​Prospecció d'empreses enfocada a cadenes de valor de negoci i a la identificació de nous perfils professionals.

Podeu consultar tota la programació del Servei de Mercat de Treball a l’apartat Formació d'aquesta Comunitat.

Per a qualsevol dubte o aclariment, restem a la vostra disposició a: smt.formacio@diba.cat