Destacats

Convocatòria - Aprovació del Programa complementari de foment de l'ocupació local (2017-2018) (BOPB 3 de març de 2017)

Ha estat publicada l'aprovació del "Programa complementari de foment de l'ocupacio local 2017-2018", del seu règim de concertacio i de la concessio d'ajuts, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", aprovat per Junta de Govern d'aquesta Diputació, en sessió de 23 de febrer de 2017.

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&03/022017003696.pdf&1

Recomanem: "Guia per a la contractació laboral"

Us recordem que teniu a la vostra disposició la Guia per a la contractació laboral.

Aquesta guia pretén facilitar informació útil, accessible i permanentment actualitzada en matèria de contractació laboral al personal tècnic dels Serveis Locals d'Ocupació de la província.

Renovació convenis Plataforma Telemàtica XALOC

Us informem que la Diputació de Barcelona està en procés de renovació dels convenis per a la posada a disposició i utilització de la Plataforma Telemàtica XALOC (PTX) i que, recentment, ha aprovat 127 convenis específics corresponents a aquelles entitats locals de la demarcació de Barcelona que disposen de la PTX però que el seu conveni encara no s’havia adequat al contingut del conveni tipus aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació (ref.reg. AJG 645/15).

1

Normativa - Informe de dades macroeconòmiques (Acord del Consell de Ministres 2/12/2016)

El Consell de Ministres ha acordat una revisió a l'alça de les previsions macroeconòmiques, tant per aquest any, com per a l'any que ve.

La creació d'ocupació mantindrà un ritme de creixement mitjà anual pròxim al 3 per cent aquest any i al voltant del 2,5 per cent en els tres següents, en termes de comptabilitat nacional.

Recomanem: "Sharing economy vs. uber economy y las fronteras del Derecho del Trabajo: la (des)protección de los trabajadores..."

Ginès i Fabrellas, Anna; Gálvez Duran, Sergi. "Sharing economy vs. uber economy y las fronteras del Derecho del Trabajo: la (des)protección de los trabajadores en el nuevo entorno digital", a InDret. Revista para el análisis del derecho. Núm. 1 (2016)

1

Normativa - Pla anual de política d'ocupació per al 2016

En Butlletí Oficial de l'Estat ha estat publicada la Resolució de 22 d'agost de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació, on s'estableix el Pla Anual de Política d'Ocupació per al 2016, aprovat en Consell de Ministres del 5 d'agost d'enguany.

Entre les principals línies d'actuació d'aquest Pla es troben:

- aconseguir incrementar l'ocupació entre els joves,

- implantar la Garantia Juvenil,

- afavorir la inserció laboral dels col·lectius amb majors dificultats, com és el cas dels aturats de llarga durada,

Normativa - Aprovació del Protocol general per a l'adhesió a la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (BOPB de 14 de juliol de 2016)

En sessió de 30 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el Protocol general per a l'adhesió a la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (Xarxa OTL),així com el model d'adhesió a la Xarxa (que us adjuntem en aquest mateix post en format word). 

1

Convocatòria - Subvencions per al suport al desenvolupament local (Resolució TSF/1695/2016, 7 de juliol)

Termini de sol·licituds:

- Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques, i per a la pròrroga i contractació de nous AODL: des del 13 de juliol fins al 9 de setembre de 2016.

- Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica: des del 13 de juliol fins al 19 de setembre de 2016.

Bases de la convocatòria: Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost.