Convocatòria - Aprovació del Programa complementari de foment de l'ocupació local (2017-2018) (BOPB 3 de març de 2017)

Ha estat publicada l'aprovació del "Programa complementari de foment de l'ocupacio local 2017-2018", del seu règim de concertacio i de la concessio d'ajuts, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", aprovat per Junta de Govern d'aquesta Diputació, en sessió de 23 de febrer de 2017.

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&03/022017003696.pdf&1

Per a més informació, podeu consultar la següent entrada de la comunitat virtual - http://ocupacio.diba.cat/news/2016/03/11/actualitat-aprovacio-del-progra...