Estatal

Novetats Espai "COVID-19: situació sociolaboral" (i 8)

Us presentem les darreres novetats i actualitzacions que hem incorporat a l'espai COVID-19: situació sociolaboral: noves dades, noves mesures, ajuts i subvencions, nous estudis i nova normativa. I si voleu consultar tota la informació que ja conté, hi podeu accedir també, tot clicant en el nom dels diferents apartats!                                              &nb

Recomanem: "Análisis de la permanencia en el empleo de los trabajadores españoles durante el periodo 2007-2010"

Alonso Domíngez, Ángel. "Análisis de la permanencia en el empleo de los trabajadores españoles durante el periodo 2007-2010", a Papers. Revista de Sociologia, vol. 103, núm. 3, 2018, pàgs. 339-366.

1

Recomanem: "Servicios Públicos de Empleo. Análisis y perspectivas"

Ekonomiaz. Revista Vasca de Economía. Num. 93, 1er semestre, 2018.

1

Convocatòria - Pròrroga del Programa de requalificació de les persones que esgontin la seva protecció per desocupació (PREPARA) (Reial decret-llei 14/2017, de 6 d'octubre)

Ha estat publicada una nova pròrroga del programa PREPARA, amb efectes des del 16 d'agost de 2017.

Aquest programa s'adreça a les persones aturades per extinció de la seva relació laboral i inscrites com a demandants d'ocupació en les oficines d'ocupació que, dins el període comprès entre el dia 16 de febrer i el 30 d'abril de 2018, ambdòs inclosos, hagin esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu i no tinguin dret a qualsevol dels subsidis per desocupació, o bé hagin esgotat algun d'aquests subsidis, incloses les seves pròrrogues.

Convocatòria - Programa d'Activació per a l'Ocupació (Reial decret-llei 7/2017, de 28 d'abril)

El Programa d'Activació per a l'Ocupació consisteix en un programa específic i extraordinari de caràcter temporal dirigit a persones aturades de llarga durada que comprèn una prestació econòmica de 426 € mensuals que es pot rebre durant 6 mesos (no prorrogables) i inclou la realització, per part dels serveis autonòmics d'ocupació, d'un itinerari personalitzat d'inserció per a intentar que el treballador acosegueixi un lloc de feina.

Recomanem: "Guia per a la contractació laboral"

Us recordem que teniu a la vostra disposició la Guia per a la contractació laboral.

Aquesta guia pretén facilitar informació útil, accessible i permanentment actualitzada en matèria de contractació laboral al personal tècnic dels Serveis Locals d'Ocupació de la província.

Normativa - Pla anual de política d'ocupació per al 2016

En Butlletí Oficial de l'Estat ha estat publicada la Resolució de 22 d'agost de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació, on s'estableix el Pla Anual de Política d'Ocupació per al 2016, aprovat en Consell de Ministres del 5 d'agost d'enguany.

Entre les principals línies d'actuació d'aquest Pla es troben:

- aconseguir incrementar l'ocupació entre els joves,

- implantar la Garantia Juvenil,

- afavorir la inserció laboral dels col·lectius amb majors dificultats, com és el cas dels aturats de llarga durada,

Convocatòria - Pròrroga del Programa d'Activació per a l'Ocupació (Reial Decret-llei 1/2016, de 15 d'abril)

El Programa d'Activació per a l'Ocupació, comprèn la realització de polítiques actives d'ocupació amb la finalitat d'augmentar les oportunitats de retorn al mercat laboral dels beneficiaris, les quals es gestionen pels Serveis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes i s'acompanya d'una prestació econòmica per desocupació per import del 80% de l'IPREM (426 €), que es gestiona pel Servei Públic d'Ocupació Estatal.