Novetats Espai "COVID-19: situació sociolaboral" (i 8)

Us presentem les darreres novetats i actualitzacions que hem incorporat a l'espai COVID-19: situació sociolaboral: noves dades, noves mesures, ajuts i subvencions, nous estudis i nova normativa. I si voleu consultar tota la informació que ja conté, hi podeu accedir també, tot clicant en el nom dels diferents apartats!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Regulació d’ocupació

Regulació d'ocupació – Observatori del Mercat de Treball i Ocupació (Actualització permanent)

Mapes municipals ERTO – Observatori del Mercat de Treball i Ocupació                                                                                                                                

Ofertes de treball i ocupacions

Ofertes de llocs de treball. Abril 2020 (Pdf i Excel) - Observatori del Mercat de Treball i Ocupació (Darrera actualització 11/05)                                                                                                                                                                                                                                                                           

Economia i mercat de treball

Nota de Conjuntura Econòmica. Abril 2020 (Infografia) - Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda

Indústria

"Intensa davallada de la producció industrial el març de 2020 (-17,4%) respecte un any abans". 

Índex de producció industrial. Març 2020 - Observatori del Mercat de Treball i Ocupació, 8/05/2020 

-

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Generalitat de Catalunya

Subvenció del Programa de mesures actives d'inserció per a beneficiaris de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC)Termini de sol·licitud: del 7 al 20 de maig 

Subvencions pels serveis de suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS)Termini de sol·licitud: del 7 al 27 de maig

Subvencions als centres especials de treballTermini de sol·licitud: de l'11 al 20 de maig

-

Iniciatives locals de xoc davant l'impacte de la COVID-19, Oficina Tècnica d'Estratègies de Desenvolupament Econòmic (OTEDE) - Diputació de Barcelona  (Darrera actualització 11/05)

-

Previsió de l’impacte econòmic sobre el PIB i la Població ocupada de la província de Barcelona, derivada de la crisi originada per la COVID-19. Maig 2020, AQR-Lab - Diputació de Barcelona, 11/05/2020

-

Convocatòria de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania, Resolució de 20 d'abril, DOGC 6/05/2020 

Convocatòria de subvencions per a la realització dels serveis integrals a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, Resolució de 20 d'abril, DOGC 6/05/2020