Destacats

Novetats Espai "COVID-19: situació sociolaboral" (i 1)

Davant la situació actual i la incidència que el COVID-19 té en el nostre àmbit de treball, hem creat l'espai "COVID-19: situació sociolaboral" on poder compartir eines i recursos que esperem siguin d'utilitat i interés per a tots els membres de la Comunitat Ocupació.

COVID-19 i mesures sociolaborals ("refosa" dels RDL 6 a 12/2020)

Compilació de les novetats legislatives dels RDL 8, 9, 10, 11 i 12/2020 a partir de les entrades al blog al respecte (...) S'hi pot accedir a totes les entrades del blog sobre el COVID-19 (incloses les específiques de cadascun d'aquests Reials Decrets-llei) mitjançant aquest enllaç. (...)

Recomanem: "Desmontando la seguridad en las políticas de empleo: la propuesta europea de flexiguridad"

Martín, Paz; Tovar, F. José. "Desmontando la seguridad en las políticas de empleo: la propuesta europea de flexiguridad", a Revista Internacional de Sociología, vol. 77, núm. 2, abril-juny 2019.

1

Fons documental del Servei de Mercat de Treball. Novetats 1r trimestre 2019

Us presentem les novetats bibliogràfiques incorporades al Fons Documental del Servei de Mercat de Treball, un fons especialitzat en l'àmbit del mercat de treball i les polítiques d'ocupació. Com veureu, hi trobareu tant llibres com publicacions periòdiques, classificats segons l'àrea temàtica principal del seu contingut i, mitjançant l'enllaç "Accés al document", podreu accedir al web on es troba ubicat cadascun dels documents. 

Fons documental del Servei de Mercat de Treball. Novetats 1r trimestre 2018

Us presentem les novetats bibliogràfiques incorporades al Fons Documental del Servei de Mercat de Treball, un fons especialitzat en l’àmbit del mercat de treball i les polítiques d'ocupació. Com veureu, hi trobareu tant llibres com publicacions periòdiques, classificats segons l’àrea temàtica principal del seu contingut i, mitjançant l'enllaç "Accés al document", podreu accedir al web on es troba ubicat cadascun dels documents.                                                                                                                                                                                   

Recomanem: "El modelo de formación profesional en España"

Brunet, Ignasi; Böcker, Rafael. "El modelo de formación profesional en España", a Revista Internacional de Organizaciones, núm. 18, 2017, pàgs. 89-108.

1

Bases de la convocatòria 2018-2020 per a la concessió de subvencions del programa Ocupació a la Indústria Local

Benvolguts/des,

Adjunt trobareu l'enllaç al web BDNS del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, on podeu consultar les bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona per promoure l'Ocupació a la Indústria Local

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/371782

Convocatòria - Pròrroga del Programa de requalificació de les persones que esgontin la seva protecció per desocupació (PREPARA) (Reial decret-llei 14/2017, de 6 d'octubre)

Ha estat publicada una nova pròrroga del programa PREPARA, amb efectes des del 16 d'agost de 2017.

Aquest programa s'adreça a les persones aturades per extinció de la seva relació laboral i inscrites com a demandants d'ocupació en les oficines d'ocupació que, dins el període comprès entre el dia 16 de febrer i el 30 d'abril de 2018, ambdòs inclosos, hagin esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu i no tinguin dret a qualsevol dels subsidis per desocupació, o bé hagin esgotat algun d'aquests subsidis, incloses les seves pròrrogues.

Convocatòria - Aprovació de la concessió definitiva dels ajuts a petits municipis dins el Programa complementari de foment de l'ocupació local (2017-2018) (BOPB de 16 de juny de 2017)

Ha estat publicada la concessió definitiva dels ajuts corresponents als municipis amb població de fins a 1.000 habitants, en el marc de la línia de suport a la dinamització econòmica dels petits municipis (línia 2) del Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", aprovada per acord de Junta de Govern d'aquesta Diputació, en sessió de 8 de juny de 2017.

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&06/022017011634.pdf&1

Convocatòria - Programa d'Activació per a l'Ocupació (Reial decret-llei 7/2017, de 28 d'abril)

El Programa d'Activació per a l'Ocupació consisteix en un programa específic i extraordinari de caràcter temporal dirigit a persones aturades de llarga durada que comprèn una prestació econòmica de 426 € mensuals que es pot rebre durant 6 mesos (no prorrogables) i inclou la realització, per part dels serveis autonòmics d'ocupació, d'un itinerari personalitzat d'inserció per a intentar que el treballador acosegueixi un lloc de feina.