Convocatòria - Aprovació de la concessió definitiva dels ajuts a petits municipis dins el Programa complementari de foment de l'ocupació local (2017-2018) (BOPB de 16 de juny de 2017)

Ha estat publicada la concessió definitiva dels ajuts corresponents als municipis amb població de fins a 1.000 habitants, en el marc de la línia de suport a la dinamització econòmica dels petits municipis (línia 2) del Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", aprovada per acord de Junta de Govern d'aquesta Diputació, en sessió de 8 de juny de 2017.

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&06/022017011634.pdf&1

Per a més informació, podeu consultar la següent entrada de la comunitat virtual - http://ocupacio.diba.cat/plans-locals-docupacio