Fons documental del Servei de Mercat de Treball. Novetats 1r trimestre 2019

Us presentem les novetats bibliogràfiques incorporades al Fons Documental del Servei de Mercat de Treball, un fons especialitzat en l'àmbit del mercat de treball i les polítiques d'ocupació. Com veureu, hi trobareu tant llibres com publicacions periòdiques, classificats segons l'àrea temàtica principal del seu contingut i, mitjançant l'enllaç "Accés al document", podreu accedir al web on es troba ubicat cadascun dels documents. 

LLIBRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              LLIBRES

Mercat de treball

Polítiques d'ocupació

Organització del treball i relacions laborals

Desenvolupament local

Context social de les polítiques

Metodologies i tècniques de diagnosi, planificació, seguiment i avaluació

Marc jurídic i administratiu de les polítiques

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

Polítiques d'ocupació

Organització del treball i relacions laborals

Marc jurídic i administratiu de les polítiques

LLIBRES

Mercat de treball

Mujeres en el mercado de Trabajo, mujeres pensionistas y mujeres migrantes en el siglo XXI. Madrid: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2019.

Anàlisi del mercat laboral dels darrers quinze anys en què constata un avançament lent cap a la igualtat real entre homes i dones, que es reflecteix a la vegada en una desigualtat en les pensions. Actualment, les dones ocupen 2 de cada 3 dels treballs més precaris. Aquesta precarització té com a conseqüència que les dones guanyen un 15% menys per hora treballada i, de mitjana, un salari anual inferior en un 22,4% al dels homes. Alhora, aquesta bretxa salarial té una repercussió negativa en les pensions.

 Accés al document

Polítiques d'ocupació

Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2018. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2018.

L'informe mostra un lleuger increment de la inserció. Transcorreguts nou mesos des del final dels estudis, més del 55% de les persones graduades en cicles formatius treballen o bé estudien i treballen alhora. L'empresa de pràctiques esdevé el canal d'intermediació laboral més efectiu. Per modalitat, la contractació indefinida augmenta en el grau superior i, per jornada, la proporció de graduats ocupats a jornada completa és més alta entre els que exclusivament treballen (72%) que entre els que estudien i treballen (24%).

Accés al document

Organització del treball i relacions laborals

Un paso decisivo hacia la igualdad de género. En pos de un mejor futuro del trabajo para todos. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo, 2019.

Segons l’OIT, en els darrers 20 anys, les diferències de gènere en el mercat laboral mundial no han millorat de manera significativa. A part de presentar una bretxa de gènere salarial del 20%, les dones estan més exposades que els homes a l’ocupació informal, poc representades en els llocs més alts i penalitzades per la maternitat en termes de lideratge.

Accés al document

La discriminación retributiva por razón de sexo. Albacete: Editorial Bomarzo, 2018.

La bretxa salarial és un problema real que recau fonamentalment en la incorrecta però estereotipada valoració del treball desenvolupat per homes i dones. Aquest llibre ofereix les eines per identificar aquestes incorrectes valoracions i exposa amb detall els arguments jurídics que la sostenen i que obliguen a l’establiment de criteris retributius transparents i objectius, tant a l’empresa com en la negociació col·lectiva. Presta especial atenció a la normativa de la Unió Europea i a la jurisprudència del Tribunal de justícia de la Unió Europea.

Accés al document

Diseña tu futuro. Atrévete a ser tú: la felicidad en el trabajo es posible. Barcelona: Conecta, 2016.

L'autor ens explica les diverses transformacions que estem vivint en el món laboral i ens ajuda a comprendre millor el futur i preparar-nos per als canvis.

Accés al document

Contratos para la formación y Contratos en Prácticas. Principales datos. Resumen gráfico de la información sobre contratos formativos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Madrid: CCOO, 2019.

Aquests contractes van néixer per formar i inserir en el mercat laboral a persones joves que no tenen els nivells de qualificació adequats. El 2018 van créixer un 60% les persones amb més de 30 anys contractades sota aquesta modalitat. Tanmateix, l'ús que s'ha fet d'aquest tipus de contracte s'allunya del seu objectiu inicial i la formació ha estat l'excusa de la precarització incentivada del treball a un alt cost d'ineficàcia i ineficiència en la utilització de recursos públics.

Accés al document

Los trabajadores españoles ante la automatización. Sant Cugat del Vallès: Observatori Futureforwork, 2019.

Només un de cada cinc treballadors està molt preocupat perquè les màquines o el programari puguin fer innecessari el seu treball d’aquí a deu anys. L’estudi destaca que les persones amb un nivell d’estudis més alt tendeixen a preocupar-se menys pel risc de perdre la feina. Per tipus d'ocupació, directors i gerents i professionals científics i intel·lectuals se senten menys amenaçats que les persones que realitzen tasques de suport administratiu i els treballadors dels serveis.

Accés al document

Desenvolupament local

El finançament de projectes de desenvolupament econòmic local. Elements d’innovació i estratègia. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2019.

L'estudi busca donar resposta a la pregunta de si, actualment, hi ha fonts de finançament alternatives per a projectes de desenvolupament econòmic local. En aquest sentit, s’ha volgut monitoritzar què hi ha de nou en el camp del finançament de projectes que pugui ser d'interès per als promotors de polítiques i programes de desenvolupament econòmic en l’àmbit local.

Accés al document

Context social de les polítiques

Expedició de dades: Índex de pobresa, dones i precarietat a la ciutat de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2018.

La creació d’un índex sobre la feminització de la pobresa i la precarietat és una necessitat bàsica per visibilitzar la desigualtat i la vulnerabilitat social de les dones. Sabem que Barcelona no és una ciutat lliure de pobresa, més d’un quart de la població es troba en risc o en situació d’exclusió. Del total de la població en aquesta situació, el 55% són dones. L’anàlisi de gènere de la pobresa assenyala que, més enllà dels recursos materials disponibles, hi ha altres dimensions com ara la manca de temps, la sobrecàrrega de treballs, l’estat de salut, etc., que configuren no només la manera com les dones pateixen de manera diferencial la pobresa, sinó també la precarietat.

Accés al document

Metodologies i tècniques de diagnosi, planificació, seguiment i avaluació

La lluita contra la feminització de la pobresa i la precarietat a la ciutat de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2018.

Aquest article presenta el programa d’acció impulsat per l’Ajuntament de Barcelona per lluitar contra la pobresa i la precarietat a la ciutat des d’una perspectiva de gènere i en clau estructural: l'Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat 2016-2024. S’apunten els seus eixos d’intervenció i es destaquen algunes de les actuacions desenvolupades durant els primers mesos de la seva implementació. L'article descriu les estratègies que s’han començat a treballar per tal de territorialitzar l'Estratègia als diferents barris de la ciutat.

Accés al document

Marc jurídic i administratiu de les polítiques

Inteligencia artificial y administración pública. Robots y humanos compartiendo el servicio público. Madrid: Catarata, 2019.

Les potencialitats transformadores de la intel·ligència artificial i de la robòtica tindran el seu impacte en les administracions públiques. Aquest llibre ens mostra com la tecnologia pot transformar l’Administració pública i quines oportunitats i quins problemes en sorgiran.

Accés al document

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Mercat de treball

Estudio ManpowerGroup de Proyección de Empleo. Q1 2019. España.

ManpowerGroup

Madrid, 2018

Accés al document

XIV Informe Los + Buscados de Spring Professional 2019.

Adecco Group

Madrid, 2019

Accés al document

La temporalidad facilita la reincorporación de los parados de muy larga duración. Febrero 2019.

Asempleo

Madrid, 2019

Accés al document

Situació laboral de la població estrangera a Catalunya. Informe 2018. La joventut estrangera.

Centre d’Estudis i Recerca Sindicals

Barcelona, 2018

Accés al document

Polítiques d'ocupació

¿Qué tres deseos le piden al nuevo año las persones con discapacidad?

Fundación Adecco

Madrid, 2019

Accés al document

Organització del treball i relacions laborals

Contratación de mayores de 45 años.

Randstad

Madrid, 2019

Accés al document

La discriminación laboral a los profesionales seniors resulta “obsoleta e incoherente”.

Fundación Adecco

Madrid, 2019

Accés al document

Marc jurídic i administratiu de les polítiques

3 grandes impactos de la nueva reforma socio-laboral.

Randstad Research

Madrid, 2018

Accés al document