Destacats

Recomanem: "Trabajo, independencia y subordinación. La regulación del trabajo autónomo en España"

Riesco-Sanz, Alberto. "Trabajo, independencia y subordinación. La regulación del trabajo autónomo en España", a Revista Internacional de Sociología (RIS). Vol. 74 (1), Gener-Març 2016.

1

Recomanem: "El paro productivo: la crisis como producción de desempleo para la reactivación de la rentabilidad empresarial"

Briales, Álvaro; López Calle, Pablo. "El paro productivo: la crisis como producción de desempleo para la reactivación de la rentabilidad empresarial", a Revista de Economía Crítica. Núm. 20, 2on semestre 2015.

1

Recomanem: "Análisis longitudinal de los itinerarios de inserción ocupacional y laboral de jóvenes con discapacidad..."

Pastor Seller, Enrique; Ros Piqueras, Juana. "Análisis longitudinal de los itinerarios de inserción ocupacional y laboral de jóvenes con discapacidad intelectual tras la escolaridad obligatoria", a Comunitania. Revista internacional de trabajo y ciencias sociales. Núm. 9, Gener 2015.

1

Normativa - Convocatòria d'ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis 2016 - XGL 2016-2019 (BOPB 11/05/2016)

Publicat l'anunci relatiu a la resolució de la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics, en el marc del Catàleg de serveis d'enguany, dins el Pla de "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

En l'àmbit de les polítiques de mercat de treball, aquest Catàleg presenta una oferta relativa a:

Convocatòria - Pròrroga del Programa d'Activació per a l'Ocupació (Reial Decret-llei 1/2016, de 15 d'abril)

El Programa d'Activació per a l'Ocupació, comprèn la realització de polítiques actives d'ocupació amb la finalitat d'augmentar les oportunitats de retorn al mercat laboral dels beneficiaris, les quals es gestionen pels Serveis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes i s'acompanya d'una prestació econòmica per desocupació per import del 80% de l'IPREM (426 €), que es gestiona pel Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Normativa - El Govern crea el Programa d'Orientació Professional Personalitzada del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (Acord de Govern 31/03/2016)

D'acord amb la nova Llei 13/2015, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Govern ha aprovat la creació del Programa d’Orientació Professional Personalitzada del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), que permetrà la incorporació de 110 tècnics de gestió que portaran a terme les seves tasques a les oficines de treball durant tres anys, des de l’1 de maig d’enguany fins al 30 d’abril de 2019.

Actualitat: Aprovació de la convocatòria 2016-2017 de subvencions per Promoure l’Ocupació a la Indústria Local

Us informen que la Diputació de Barcelona obre el termini de presentació de sol·licituds de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local per Promoure l’Ocupació a la Indústria Local.

L’objectiu de la convocatòria és finançar projectes locals de millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral de persones que tenen especials dificultats per accedir al mercat de treball, en sectors d’activitat econòmica industrial fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement.

4

Convocatòria - Aprovació del Programa complementari de foment a l'ocupació i de suport a la integració social, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" (BOPB de 21/03/2016)

Es fa pública l'aprovació del Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social, que va tenir lloc el 10 de març de 2016, en sessió ordinària de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. Aquest s'estructura en dues línies, una de les quals, la Línia 1, correspon al suport integral al foment de l’ocupació.

Convocatòria - Aprovada la concessió dels fons de prestació en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla" Xarxa Governs Locals 2016-2019" (BOPB de 21/03/2016)

Es fa pública l'aprovació dels fons de prestació gestionats a través del Servei de Mercat de Treball de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona:

1. "Els serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica XALOC"

Actualitat: Aprovació del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social

Us informen que la Diputació de Barcelona ha aprovat, per acord de Junta de Govern de 10 de març de 2016, el Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social que inclou dues línies de suport una de les quals, la Línia 1, correspon al suport integral al foment de l’ocupació.

1