Convocatòria - Programa de suport als territoris amb majors necessitats: Projecte Treball als Barris (Resolució TSF/1694/2016, 7 de juliol)

Termini de sol·licituds: des del 13 de juliol fins al 30 de setembre de 2016.

Import convocat: 30.000.000,00 euros.

Bases de la convocatòria: Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7160/1515034.pdf