Recomanem: "El paro productivo: la crisis como producción de desempleo para la reactivación de la rentabilidad empresarial"

Briales, Álvaro; López Calle, Pablo. "El paro productivo: la crisis como producción de desempleo para la reactivación de la rentabilidad empresarial", a Revista de Economía Crítica. Núm. 20, 2on semestre 2015.

L'article parteix de l'evidència que la producció i la gestió de la desocupació a Espanya des de l'any 2007 ha estat utilitzada com un dispositiu de recuperació dels guanys del capital: Les dades actuals mostren que la reactivació de l'economia no ha suposat tant la generació d'ocupació, sinó que la destrucció d'ocupació ha estat la via per a incrementar les taxes de rendibilitat empresarials. En la hipòtesi dels autors se sosté que les polítiques de gestió de l'atur no han donat pas com a resultat l'accés a l'ocupació dels aturats, sinó la intensificació del treball dels ocupats. En l'article s'analitzen els mecanismes mitjançant els quals s'ha operat aquest procés. S'investiguen, en primer lloc, les bases jurídiques i polítiques que fan de l'atur estructural un factor productiu i un dispositiu de modulació de la crisi, tot prenent com a analitzador central el concepte keynesià d'atur "involuntari". En segon lloc, s'analitzen dos tipus d'evidències: 1) la "desregulació regulada" de la desocupació en els principals plans i mesures legislatives promulgades durants els darrers 10 anys, i 2) la interpretació de l'atur com a "voluntari" en el discurs empresarial. 

Enllaç al número de la revista: http://revistaeconomiacritica.org/
Enllaç al PDF de l'article: http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n20/2-Briales-LopezCalle_El-paro-productivo.pdf