Destacats

Normativa - Reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació (Reial Decret-llei 4/2015, de 22 de març)

Aquesta reforma s'anuncia com a necessària per tal de generar ocupació estable i de qualitat. Cal una adequació entre l'oferta i la demanda de qualificacions, la qual cosa implica anticipar-se a les necessitats demandades per les empreses i oferir als joves i a la població treballadora en general, una formació ajustada a les seves necessitats.

Normativa - Noves mesures en l'àmbit de l'ocupació i la seguretat social (Reial Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer)

El Reial Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, amb el títol «de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'ordre social», inclou un seguit de disposicions que dins l'àmbit d'ocupació i seguretat social es podrien agrupar en:

Convocatòria - Pròrroga del Programa de requalificació de les persones que hagin esgotat la seva protecció per desocupació (PREPARA) (Resolució de 13 de febrer de 2015 del SEPE)

Publicada una nova pròrroga del programa PREPARA, amb efectes des del 16 de febrer fins al 15 d'agost de 2015

dimecres
18
09:00h
Març 2015

Jornada Treball i Salut Mental: Trencant l'est!gma

La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic organitza, a través del Servei de Mercat de Treball, la Jornada "Treball i salut mental: Trencant l'est!gma" ,Tretze anys de la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL). La Xarxa, formada actualment per 16 dispositius que abasten el 90% del territori provincial neix l'any 2002. La seva finalitat és contribuir a l'accés i permanència en el mercat de treball de les persones amb trastorns de salut mental.

Actualitat: “Un impost global al capital no ha d'esperar a un govern mundial" (Entrevista amb Thomas Piketty, economista de l'EHESS)

Fa un any, el professor Thomas Piketty --director d'estudis de l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales parisina-- va publicar el llibre més famós d'anàlisi històrico-econòmica des de l'inici de la crisi, “Le capital au XXI siècle”. Ara surt al mercat traduït al català (RBA), i molt aviat en castellà. Brillant tant en la discusió com en la redacció de les seves 970 planes, Piketty es ratifica i aprofundeix en les seves fórmules contra la desigualtat.

El País, 15/10/2014

Què són els Serveis Locals d'Ocupació?

See video
See video

Actualitat: “El capitalisme es transformarà totalment al segle XXI” (Entrevista amb Jeremy Rifkin, economista de la Wharton School)

Va advertir als anys 90 que la creixent productivitat que aporten les noves tecnologies generaria una desocupació estructural insalvable, a menys que es reduís la jornada laboral. Començà aquesta dècada parlant de la tercera revolució industrial, estadi vers el qual ens veiem abocats en haver convergit en el temps noves formes de comunicació i noves formes d'energia. Jeremy Rifkin (Denver, 1943) completa enguany la teoria que va esbossar aleshores amb el seu nou llibre, La sociedad de coste marginal cero (Paidós), obra que acaba de presentar a Madrid.

Actualitat: L'atur genera precarietat

Malgrat que resulta relativament evident, és sorprenent l'escàs èmfasi que es fa dins del debat públic espanyol a aquest fet: L'atur no només implica un malbaratament enorme de recursos, desigualtat a cabassos, estancament i declivi de milers de llars. L'atur també ajuda a crear i mantenir la precarietat. Que a Espanya és problablement el tret més distinitiu del nostre mercat laboral, juntament amb la pròpia taxa de desocupació. Un quart dels nostres treballadors tenen un contracte temporal, un percentatge que va arribar a estar per sobre del 33% durant els any 90.

Recomanem: "El discurso del despido libre en España"

Fernández Rodríguez, Carlos Jesús. "El discurso del despido libre en España: una reflexión sobre el papel de los mitos y los prejuicios en las políticas de empleo españolas". Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol. 32, Núm. 1 (2014) 191-219.

1