Normativa - Noves mesures en l'àmbit de l'ocupació i la seguretat social (Reial Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer)

El Reial Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, amb el títol «de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'ordre social», inclou un seguit de disposicions que dins l'àmbit d'ocupació i seguretat social es podrien agrupar en:

  1. Foment de l'ocupació indefinida: La «tarifa reduïda»
  2. Ocupació autònoma: Bonificació per conciliació vinculada a la contractació
  3. Protecció social agrària: Reducció de jornades reals exigides per a l'accès al subsidi per desocupació i la renda agrària

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/28/pdfs/BOE-A-2015-2109.pdf