Destacats

Recomanem: "Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida"

Pérez Orozco, Amaia. Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de Sueños, 2014.

1

Recomanem: "Políticas empresariales de mano de obra y configuración social del empleo en España"

Pérez de Guzmán Padrón, Sofía; Prieto Rodríguez, Carlos. "Políticas empresariales de mano de obra y configuración social del empleo en España". Revista Internacional de Sociología, vol. 73 (2), e012, maig-agost, 2015.

1

Recomanem: "Crisis salarial, paro y desigualdades. ¿Cuál es el futuro del empleo?"

Ekonomiaz. Revista Vasca de Economía. Num. 87, 1er semestre, 2015.

1

Recomanem: "A propósito de la inserción laboral. Implicaciones de las nuevas políticas de empleo para el Trabajo Social"

Font Redolad, Judit. "A propósito de la inserción laboral. Implicaciones de las nuevas políticas de empleo para el Trabajo Social". Cuadernos de Trabajo Social. Vol. 28-1 (2015) 61-68.

1

Nomativa - Nova llei reguladora del Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral (Llei 30/2015, de 9 de setembre)

Aquesta llei suposa una reforma integral del sistema amb la finalitat d'assolir quatre objetius estratègics:

-  Garantir l'exercici del dret a la formació dels treballadors, ocupats i desocupats, especialment dels més vulnerables.

-  La contribució efectiva de la formació a la competitivitatde les empreses.

-  L'enfortiment de la negociació col·lectiva en l'adequació de l'oferta formativa als requeriments del sistema productiu.

-  L'eficiència i transparència en la gestió dels recursos públics.

Convocatòria - Subvencions del Programa "Joves per l'ocupació" (Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost)

Termini de sol·licituds:

Per a actuacions de:

-  Tutorització i acompanyament a la inserció, formació professionalitzadora i altra formació específica necessària per poder desenvolupar les tasques assignades a un determinat lloc de treball, i si escau, formació per a l’obtenció del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, així com promoció de la participació d’empreses en el Programa: del 15 al 30 de setembre de 2015.