Convocatòria - Subvencions per a Projectes Singulars destinats a persones joves beneficiàries de la Garantia juvenil (Ordre EMO/322/2015, de 14 d'octubre)

Termini de sol·licituds: del 25 d'octubre fins al 11 de novembre de 2015.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6982/1450998.pdf