Convocatòria - Subvencions per a Programes integrals de reforç de l’ocupabilitat i competències professionals dels joves (Ordre EMO/319/2015, de 14 d'octubre)

Termini de sol·licituds: del 22 d'octubre fins al 7 de novembre de 2015.

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de les subvencions dels Programes Integrals per a persones joves inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil. Aquest programa va adreçat a persones joves que hagin abandonat prematurament el sistema educatiu, que hagin assolit, o no, el graduat en ESO i que no segueixin una formació reglada ni disposin d’experiència laboral consolidada, o bé hagin abandonat els estudis postobligatoris de formació professional o universitaris, o que havent-los acabat no trobin feina. L’objectiu és, a través d’un procés personalitzat d’acompanyament i suport, explorar quins són els seus interessos i motivacions, orientar les seves trajectòries educatives i de futur professional i executar el seu propi projecte vital i professional amb una oferta formativa flexible i adaptada a les seves necessitats, per tal d’inserir-se en el món laboral o bé retornar al sistema educatiu.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6980/1450617.pdf