Convocatòria - Subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina (Ordre 308/2015, de 23 de setembre)

Termini de sol·licituds: del 3 al 12 d'octubre de 2015.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6968/1447959.pdf