Recomanem: "La sobrecualificación en el sector turístico: el caso español (1987-2011)"

Marrero Rodríguez, J. Rosa. "La sobrecualificación en el sector turístico: el caso español (1987-2011)". Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 33, Núm. 1 (2015) 149-168. 

Aquest treball se situa en l'àmbit de les relacions entre formació i ocupació al sector turístic. Es parteix de diverses evidències: les qualificacions al sector turístic s'han generat històricament a l'empresa; en aquest sector és freqüent el baix percentatge de titulats universitaris. D'altra banda, en els darrers vint anys la universitat espanyola ha crescut de forma espectacular. El propòsit d'aquest text és analitzar la situació dels titulats universitaris en el sector turístic. L'increment dels titulats universitaris al mercat laboral turístic és evident, però queda per saber quins espais laborals concrets ocupen en l'esmentat sector. Tot plegat es farà utilitzant dades de l'EPA. S'intenta respondre a la qüestió de si aspectes institucionals com l'augment dels titulats universitaris afecta l'estructura ocupacional del sector i, per tant, a la seva conformació com a mercat de treball secundari.

Enllaç al número de la revista: http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/view/2739/showToc

Enllaç al PDF de l'article: http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/download/48811/45552