Recomanem: "Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida"

Pérez Orozco, Amaia. Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de Sueños, 2014.

La resposta política a l'esclat financer ha tornat a imposar la prioritat dels mercats sobre la vida. Sens dubte, el seu sosteniment continua estant privatitzat, invisibilitzat, feminitzat. A partir de la discusió sobre l'economia feminista, aquest llibre detalla les bases d'un sistema injust i inviable, fonamentat en la divisió sexual del treball i l'expoli del planeta. El seu propòsit és defugir dels mites del desenvolupament (creixement il·limitat), la riquesa (acumulació del capital) i el treball (limitat al treball assalariat), i alhora donar compte de les tasques, xarxes i subjectes econòmics que, materialment i quotidianament, garanteixen que la vida continuï endavant. En aquest moment de trànsit, en què l'Estat del benestar s'ha escorat vers els mercats, aquesta obra mostra la urgència de discutir, radicalment i democràticament, quina vida pensem que és digna d'ésser viscuda i com podem organitzar-nos per a sostenir-la de forma col·lectiva.

Enllaç a la fitxa del llibre: http://www.traficantes.net/libros/subversion-feminista-de-la-economia

Enllaç al PDF: http://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map40_subversion_feminista.pdf