Aprovació "Protocol general per a l'adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (Xarxa XALOC)"

Us informem que el dia 26 de novembre de 2015, es va aprovar el Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa XALOC), amb l'objecte de formalitzar aquesta Xarxa i la relació entre la Diputació de Barcelona i els ens locals que disposen d'un Servei Local d'Ocupació (SLO) i compleixin amb els requisits de participació.

La finalitat del Protocol és establir el marc general de la Xarxa XALOC per contribuir a aconseguir una major eficàcia de les accions locals en matèria d'ocupació, prestar un servei de més qualitat, evitar duplicitats i sumar esforços mitjançant la concertació, la millora de les competències professionals, l'intercanvi d'experiències, l'optimització dels recursos, la capacitat de resposta, la flexibilitat i la transversalitat. La pertinença a la Xarxa no comporta cap despesa econòmica pels membres de la mateixa.

Els ens locals que vulguin formar part de la Xarxa XALOC hauran d'aprovar, per part de l'òrgan competent que correspongui, la sol·licitud d'adhesió, en els termes establerts en el model que s'aprova juntament amb aquest Protocol, i presentar-la a la Diputació de Barcelona.

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç.