Aprovació del nou Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 – 2a edició

El passat 11 d’abril es va aprovar el nou Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 – 2a edició, dotat amb 18M €, per reforçar el suport econòmic ofert als ens locals en el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 i promoure l’ocupació de les persones aturades.

Podeu trobar més informació sobre la distribució dels ajuts, el tràmit d’acceptació i el programa en els següents enllaços: distribució dels ajuts, tràmit d’acceptació i programa.

El termini d’acceptació dels ajuts finalitza el 16 de setembre de 2019.