Modificació dels formularis de justificació del Programa "Treball, Talent i Tecnologia"

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 23/12/2021 s'ha aprovat la modificació dels formularis de justificació del Programa específic Treball, Talent i Tecnologia (formulari P4-008-20 i Memòria de justificació tècnica), i s'ha aprovat també un nou document complementari de relació global de despeses executades per aquelles actuacions amb modalitat d'execució per encàrrec a un altre ens local (a excepció d'execució amb ens instrumentals o participats). Totes les entitats beneficiàries han de justificar les despeses pròpies mitjançant el formulari P-4-008-20 i en el cas que hagin encarregat l'execució a un altre ens local hauran de presentar també aquesta relació global de despeses. Aquest nou document de despeses permetrà recollir la totalitat de despeses executades en un projecte per un ens executor, la participació de les diferents entitats beneficiàries i la tipologia de despeses assumides en un únic document, que s'haurà d'annexar pels ens destinataris de la subvenció en el moment en que presentin la seva justificació. Teniu a la vostra disposició l'actual versió dels formularis al Portal Municipal de Tràmits.

En breu us farem arribar una comunicació amb instruccions sobre el procediment de justificació pels diferents formats d'execució del programa.

Per qualsevol aclariment restem a la vostra disposició (podeu fer-nos arribar les vostres consultes a través de la bústia smt.ttt@diba.cat)