Recomanem: "La involuntariedad en el empleo a tiempo parcial y la Gran Recesión: un análisis de género en España"

Dueñas Fernández, Diego; Iglesias Fernández, Carlos; Llorente Heras, Raquel. "La involuntariedad en el empleo a tiempo parcial y la Gran Recesión: un análisis de género en España", a Ekonomiaz: Revista vasca de economía, núm. 90, segon semestre, 2016, pàgs. 287-319.

Des de la literatura més tradicional s'ha relacionat la major presència de la dona en l'ocupació a temps parcial amb la necessitat de conciliar la vida laboral i familiar. tanmateix, en el context de la recessió econòmica actual s'observaven pautes laborals diferents. En aquest article ens plantegem analitzar les pautes de participació i involuntarietat en l'ocupació parcial des d'una perspectiva de gènere. Ens centrarem en demostrar quins són els determinants de tenir una ocupació a temps parcial en relació a les característiques personals, del lloc de treball i en base a les principals teories econòmiques existents. Els resultats assolits permeten determinar que la involuntarietat ha crescut intensament entre els homes, a causa, entre d'altres qüestions, de l'ajust laboral imposat per la recessió econòmica.

Enllaç al número de la revista: http://www.euskadi.eus/web01-a2ogaeko/es/k86aEkonomiazWar/ekonomiaz/getArticulosPubl?idPubl=86
Enllaç al PDF de l'article: http://www.euskadi.eus/web01-a2ogaeko/es/k86aEkonomiazWar/ekonomiaz/downloadPDF?R01HNoPortal=true&idpubl=86&registro=15