Recomanem: "Crisis del empleo y polarización de las trayectorias laborales. El caso de los adultos jóvenes en Cataluña"

Verd, Joan Miquel; López-Andreu, Martí. "Crisis del empleo y polarización de las trayectorias laborales. El caso de los adultos jóvenes en Cataluña", a Papers. Revista de Sociologia, Vol. 101, Núm. 1 (2016). 

L'article presenta els resultats d'una recerca l'objectiu de la qual és analitzar de quina manera la crisi econòmica i de l'ocupació a Espanya ha afectat a les trajectòries laborals de la població menor de 40 anys. Les trajectòries durant aquest període de crisi s'analitzen des de dos punts de vista. En primer lloc, descriptivament, construïnt una tipologia de trajectòries i analitzant-la en comparació amb la població de més de 40 anys. En segon lloc, causalment, identificant aquells factors que permeten explicar els diferents tipus de trajectòries trobats. Aquestes anàlisis permeten comprovar fins a quin punt s'ha donat, durant la crisi, una polarització entre les trajectòries de les persones que pertanyen als contingents més joves i aquelles de major edat i, d'altra banda, si també dins dels contingents més joves s'ha donat un progressiu distanciament en el tipus de trajectòries desenvolupades. 

Enllaç al número de la revista: http://www.raco.cat/index.php/Papers/issue/view/23099/showToc 
Enllaç al PDF de l'article: http://www.raco.cat/index.php/Papers/article/download/302251/391940