Recomanem: "Empleo y cuidado en familias españolas con situaciones de dependencia: dilemas, prácticas y costes"

Seiz, Marta. "Empleo y cuidado en familias españolas con situaciones de dependencia: dilemas, prácticas y costes". Revista Internacional de Sociología. Vol. 81, Núm. 1 (2023).

Malgrat el creixent interès a Espanya per la conciliació de la vida laboral i familiar, la recerca s'ha centrat fonamentalment en parelles amb menors sense dificultats afegides. Aquest article amplia el coneixement existent en explorar aquesta qüestió en famílies amb algun membre dependent per discapacitat, malaltia crònica o edat avançada. Tot partint de l'Enquesta de Cures a Dependents del Centre d'Investigacions Sociològiques, es realitza una anàlisi descriptiva i de regressió dels dilemes trobats, l'organització concreta de les famílies i els costos associats. Les troballes evidencien dificultats considerables per a compatibilitzar l'ocupació i la cura en un context d'escàs suport institucional i importants necessitats materials. Com a conseqüència, les llars s'enfronten a situacions d'elevada vulnerabiitat econòmica i els seus membres veuen minvada la seva satisfaccció laboral i vital.

Enllaç al número sencer de la revista: https://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/issue/view/99

Enllaç al PDF de l'article: https://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/1198/1664