Actualitat: Les empreses que més venen no són les que més feina creen

Afirmar que la demarcació de Barcelona acull el gruix del teixit empresarial català no sorprèn ningú, però un estudi elaborat recentment per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa trenca tòpics i idees preconcebudes sobre el teixit empresarial des del punt de vista qualitatiu i quantitatiu, com ara que les companyies que més facturen no són necessàriament les més rendibles ni tampoc les que més ocupació generen.

Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona és el títol del treball presentat ahir per Sònia Recasens, responsable de l'àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació. L'estudi ha tabulat un volum ingent de dades recollides dels comptes anuals que les companyies presenten al Registre Mercantil corresponents a les dotze comarques de la demarcació, incloent-hi les principals magnituds, fitxes d'informació comarcal i informació desglossada en 38 sectors d'activitat.

Enllaç a la notícia: http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1060595-les-empreses-que-mes-venen-no-son-les-que-mes-feina-creen.html

Enllaç a la nota de premsa a diba.cat: http://www.diba.cat/sala-de-premsa/-/un-estudi-de-la-diputacio-de-barcelona-dibuixa-un-nou-mapa-empresarial-a-la-demarcacio

Accés directe al PDF de l'estudi: http://www.diba.cat/documents/36150622/102079687/Estructura+Empresarial+Demarcaci%C3%B3+Barcelona+2016_web.pdf/f03d9890-46ea-4b30-815f-97b8d9a0fa3d