Recull setmanal de continguts - 19 de març 2018

Recull Setmanal de Continguts

19 de març de 2018

Convocatòries

Resolució TSF/437/2018, de 5 de març, d'ampliació de l'import màxim destinat a la concessió de subvencions que preveu la Resolució TSF/2379/2016, de 24 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 i la convocatòria anticipada per al 2017 per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (ref. BDNS 320854)

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 15/03/2018

Anunci sobre convocatòria d'ajuts a empreses pimes exportadores i/o potencialment exportadores de Catalunya per participar en el programa Pla Internacional de Promoció

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, 15/03/2018

Normativa

Resolució del Parlament Europeu, de 5 de juliol de 2016, sobre els refugiats: inclusió social i integració en el mercat laboral (2015/2321(INI)) (2018/C 101/01)

Parlament Europeu, 16/03/2018

Resolució del Parlament Europeu, de 5 de juliol de 2016, sobre l’aplicació de les recomanacions del Parlament de l’any 2010, relatives als estàndars socials i mediambientals, als drets humans i la responsabilitat civil de les empreses (2015/2038(INI)) (2018/C 101/02)

Parlament Europeu, 16/03/2018

Webs / Butlletins institucionals públics

Suport al programa INSERsport

Diputació de Barcelona, 16/03/2018

Enquesta Trimestral de Cost Laboral (ETCL). Quart trimestre de 2017

Institut Nacional d’Estadística, 16/03/2018

Báñez informa en el Consell de Ministres Europeu d’Ocupació sobre els avenços d’Espanya en igualtat laboral i salarial de la dona

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, 15/03/2018

Ensenyament manté l'orientació personalitzada i impulsa els cicles formatius del sector industrial al Saló de l'Ensenyament

Departament d'Ensenyament, 14/03/2018

Catalunya i Barcelona, guardonades pel grup Financial Times en l'àmbit de la captació d'inversió estrangera

Departament d'Empresa i Coneixement, 13/03/2018

Ensenyament participa al Salon de l'Agriculture de Tarbes a França per fomentar la relació entre els centres d'FP i les empreses del sector

Departament d'Ensenyament, 12/03/2018

Premsa

El salari mitjà va pujar fins 2.020 euros al mes en 2017, un 0,5% més

El País, 16/03/2018

Els salaris van pujar només el 0,5% al tancament de 2017

La Vanguardia, 16/03/2018

El PIB va créixer un 3,4% a Catalunya durant el 2017

El Punt Avui, 16/03/2018

La UE enrojola a Espanya per la manca de cobertura social dels autònoms

Cinco Días, 15/03/2018

L'ajuda per contractar d’ús exclusiu en microempreses i autònoms

Cinco Días, 15/03/2018

Reptes i oportunitats de la Indústria 4.0

El País, 14/03/2018

Barcelona forma camioneres per a feminitzar un sector d'homes

La Vanguardia, 14/03/2018

Les pensions i el reflex d’un mercat laboral que no funciona

El Economista, 14/03/18

Els directiu moderen les seves previsions de contractació

Cinco Días, 13/03/2018

El 59% dels treballadors no cobren les hores extres que fan

Ara, 12/03/18

Joves, formació i treball: què podem fer?

Ara, 12/03/2018

La creació d’empreses torna a terreny positiu i puja un 5,8% al gener

El Mundo, 12/03/2018

Agenda

Formació: Eines i recursos de coaching pràctic per a l'atenció dels demanadants d'ocupació (1a edició) [10/04/2018]

Diputació de Barcelona

Formació: Ocupabilitat per competències (2a edició) [12/04/2018]

Diputació de Barcelona