Actualitat: La Diputació de Barcelona concedeix els ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva de la Convocatòria del Catàleg de serveis 2024

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 25 d'abril de 2024, ha aprovat la concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva de la convocatòria del Catàleg de serveis 2024 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2024 - 2027, per un import total de 71.21 M€ per al suport dels serveis i les activitats locals.   

 

Aprovació del procediment de concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva de la convocatòria del Catàleg 2024

Relació d'ajuts aprovats

Nota de premsa