Actualitat: 140 tècniques i tècnics dels Serveis Locals d'Ocupació han rebut formació en competències específiques en l'àmbit del mercat de treball

Al llarg del primer semestre d'enguany, el Servei de Mercat de Treball ha organitzat 8 accions formatives adreçades al personal tècnic de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa XALOC) en el marc del Banc d’accions formatives (BAF) de la Diputació de Barcelona.

De gener a juny, han participat 140 persones i s'han impartit 190 hores de formació.

El conjunt d'activitats formatives han obtingut una puntuació mitjana de 3,7 (escala de valoració d’1 a 4).

Per a més informació, podeu consultar la infografia en el fitxer adjunt.