Butlletí Ocup@ció - 06/02/2023Butlletí electrònic que ofereix un recull destacat de convocatòries, normativa, dades, actualitat i recursos d'interès en l'àmbit del mercat de treball i les polítiques d'ocupació.                                                                                                                                                                                                                                     

____________________________________________________________________________________________________________________

Butlletí Ocup@ció 

6 de febrer de 2023

____________________________________________________________________________________________________________________

 
Convocatòries | Tornar a l'índex

Convocatòria per a l'any 2023 per a l'acreditació de clústers en el marc del Programa Catalunya Clústers per al període 2021-2023

Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, 30/01/2023

Normativa | Tornar a l'índex

Recomanació sobre una renda mínima adequada que procuri la inclusió activa

Consell de la Unió Europea, 3/02/2023

Dades | Tornar a l'índex
Atur

Taxa d'atur del 6,6% a la Zona Euro (6,1% als països UE, 13,1% a Espanya) – Euroindicators. Febrer 2023

L'atur augmenta en 70.744 persones, una pujada més suau que la mesura històrica del mes de gener – Ministeri de Treball i Economia Social

Fluxos de l'atur registrat. Gener 2023 – Observatori del Treball i Model Productiu

Atur per comarques i municipis. Gener 2023 – Observatori del Treball i Model Productiu

Afiliació a la Seguretat Social

La Seguretat Social suma 57.726 afiliats en termes desestacionalitzats el gener – Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions

Nota d'afiliació a la Seguretat Social. Gener 2023 – Observatori del Treball i Model Productiu

Contractació laboral

Durant el mes de gener s’han formalitzat 185.866 contractes laborals amb lloc de treball a Catalunya, dels què el 44,4% han estat indefinits (82.502) i el 55,6%, temporals (103.364). Es tracta de la xifra més alta de contractació indefinida en un mes de gener. Nota de contractació laboral. Gener 2023 – Observatori del Treball i Model Productiu

Col·lectius

Joves

Situació laboral de les persones joves a Catalunya. 4t trimestre 2022 - Observatori Català de la Joventut

Joves i mercat de treball. 4t trimestre 2022 – Observatori del Treball i Model Productiu

Població estrangera

Població estrangera i mercat de treball. 4t trimestre 2022 – Observatori del Treball i Model Productiu

Conjuntura per sectors

Comerç

L'índex general de comerç al detall (ICD) sense estacions de servei, a preus corrents, va augmentar un 7,5% interanual a Catalunya al desembre del 2022. Índex de comerç al detall. 12/2022 – Institut d’Estadística de Catalunya

Turisme

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya es va situar en 883 milions d'euros al desembre del 2022, xifra que suposa un augment del 61,7% respecte al mateix període de l'any anterior. Despesa del turisme estranger. 12/2022 – Institut d’Estadística de Catalunya

Webs / Butlletins institucionals | Tornar a l'índex
Públics

Més de 400 contractes per a joves a l’Administració Pública

Servei d'Ocupació de Catalunya, 02/02/2023

Enric Vinaixa: "L'increment de l'atur i el descens de l'ocupació són els habituals el mes de gener"

Departament d'Empresa i Treball, 02/02/2023

Creixen un 15% les empreses catalanes dedicades a la ciberseguretat

Departament d'Empresa i Treball, 02/02/2023

Es presenta l'estudi "El Sector del Vehicle Elèctric en Clau d'FP"

Diputació de Barcelona, 01/02/2023

El Departament d'Economia i Hisenda i el Consell General de Cambres de Catalunya firmen un conveni per impulsar la competitivitat del teixit productiu català

Departament d'Economia i Hisenda, 01/02/2023

No públics

El govern espanyol pacta amb els sindicats majoritaris i sense la patronal l’augment del salari mínim fins als 1.080 EUR

El Diari del Treball, 02/02/2023

La taxa d’emancipació juvenil marca mínims a Catalunya amb un 17%

El Diari de l'Educació, 01/02/2023

Les dones que han patit violència de gènere obtindran ajuda per a la inserció laboral

Xarxanet, 01/02/2023

Premsa | Tornar a l'índex

Catalunya rep 14,8 milions de turistes estrangers el 2022

El Punt Avui, 02/02/2023

El mes de gener va registrar 215.000 afiliats menys i un augment de l'atur de 70.700 persones

elDiario.es, 02/02/2023

Facua alerta que 4 de cada 10 aliments han vist pujar el seu preu més d'un 30% durant el darrer any

El Mundo, 02/02/2023

L'atur puja en 70.744 persones, però registra un increment menor a la mitjana històrica del mes de gener

Público, 02/02/2023

La finalització de la campanya nadalenca deixa al gener 215.047 llocs de treball menys i 70.744 aturats més

Cinco Días, 02/02/2023

La inflació a l’eurozona cau per tercer mes consecutiu

El Punt Avui, 01/02/2023

El salari mínim puja 344 EUR en 5 anys

Cinco Días, 01/02/2023

Què implica, a qui afecta i de quina manera la pujada del salari mínim

Cinco Días, 01/02/2023

L'activitat industrial a Espanya frena el seu deteriorament per tercer mes consecutiu

Cinco Días, 01/02/2023

L'alça dels tipus provoca un esfondrament històric de la demanda d'hipoteques a l'Eurozona

Cinco Días, 01/02/2023

Recomanem | Tornar a l'índex

Condicions de treball a Catalunya segons el gènere – Generalitat de Catalunya

Informe trimestral de conjuntura catalana – Cambra de Comerç de Barcelona