Butlletí Ocup@ció - 12/09/2022

Butlletí electrònic que ofereix un recull destacat de convocatòries, normativa, dades, actualitat i recursos d'interès en l'àmbit del mercat de treball i les polítiques d'ocupació.                                                                                                                                                                                                                              

_____________________________________________________________________________________________________________________

Butlletí Ocup@ció 

12 de setembre de 2022

______________________________________________________________________________________________________________________

Convocatòries                                                                                                       Tornar a l'índex

Convocatòria de subvencions a projectes singulars generadors d'ocupació sostenible per a persones en situació o risc d'exclusió, o persones amb discapacitat, en centres especials de treball o empreses d'inserció (ref. BDNS 644850)

Departament d’Empresa i Treball, 29/08/2022

Bases reguladores per a la concessió d’ajuts adreçats a impulsar el creixement de les pimes a través de programes com «Activa Indústria 4.0» i «Activa Creixement»

Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, 25/08/2022

Segona convocatòria 2022 de subvencions per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació, per impulsar l'emprenedoria i reduir la bretxa de gènere (ref. BDNS 643366)

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 11/08/2022

Convocatòria extraordinària en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació per a persones provinents d'Ucraïna  (ref. BDNS 643368)

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 11/08/2022

Convocatòria 2022 de subvencions del programa Treball i Formació, destinat a la inserció de persones més grans de 45 anys (ref. BDNS 642755)

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 10/08/2022

Subvencions per a l’ordenació de fluxos migratoris laborals de treballadors migrants en l’àmbit de la gestió col·lectiva de contractació en origen

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, 9/08/2022

Convocatòria 2022 del programa Treball i Formació per a la inserció sociolaboral de dones amb discapacitat en situació de violència masclista (ref. BDNS 642121)

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 4/08/2022

Bases reguladores de la concessió d’ajuts a través del Programa de capacitats emprenedores per a l’impuls del «Programa de Aceleración de Start-ups»

Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, 3/08/2022

Convocatòria 2022 de subvencions per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i persones en risc o en situació d'exclusió social (ref. BDNS 641890)

Departament d’Empresa i Treball, 02/08/2022

Convocatòria 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA (ref. BDNS 641046)

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 1/08/2022

Convocatòria 2022 del programa Treball i Formació per a la Línia Trans*, DLLD i Dones en situació de vulnerabilitat (ref. BDNS 640237)

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 26/07/2022

Normativa                                                                                                             Tornar a l'índex

Millora de les condicions de treball per a les persones treballadores al servei de la llar

Prefectura de l’Estat, 8/09/2022

Programa de Estabilitat de 2022 de Espanya

Consell de la Unió Europea, 1/09/2022

Enfocament europeu de les microcredencials per a l’aprenentatge permanent i la ocupabilitat

Comitè Econòmic i Social Europeu, 26/08/2022

L’economia de la UE després de la COVID-19: Implicacions per a la governança econòmica

Comitè Europeu de les Regions, 5/08/2022

Millors condicions de treball per a una Europa social més forta: aprofitar totes les avantatges de la digitalització per al futur del treball

Comitè Econòmic i Social Europeu, 29/07/2022

Dades                                                                                                                    Tornar a l'índex

Enquesta de Població Activa (EPA)

Estat i CCAA

Nota de premsa. 2n trimestre 2022 - Institut Nacional d'Estadística (INE)

Infografies Estat i CCAA: Taxes AturTaxes Ocupació Taxes Activitat 

Catalunya i províncies

La taxa d’atur cau per sota del 10% per primer cop des de 2008. Nota EPA. 2n trimestre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu 

Infografia i Taules resum de resultats 

Indústria, construcció i sanitat i serveis socials, els sectors on s’ha creat més ocupació en el segon trimestre. Nota sobre els resultats de l'EPA a nivell sectorial

Afiliació a la Seguretat Social

La Seguretat Social suma 62.135 afiliats en termes desestacionalizats a l’agost. 

Balanç mensual de l’afiliació. Agost 2022 (Estat) - Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions

L’afiliació a la Seguretat Social cau a l’agost (-1,6%), però menys que en anys prepandèmia.

Nota d’afiliació a la Seguretat Social. Agost 2022 (Catalunya) -Observatori del Treball i Model Productiu.

Evolució i perfil del treball autònom. Situació a 30 de juny de 2022 (Infografia) - Observatori del Treball i Model Productiu 

Atur

Taxa d’atur del 6.6% a la Zona Euro (6.6% als països UE, 12.6% a Espanya)

Euroindicadors. Juliol 2022.

L’atur puja en 40.428 persones en el mes d’agost amb menys persones desocupades des del 2008. 

Dades dels registres del SEPE. Agost 2022 (Dades estatals i Dades per CCAA i províncies) - Ministeri de Treball i Economia Social       

L’atur registrat augmenta un 2,8% a l’agost.

Nota d'atur registrat. Agost 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu

Atur per comarques i municipis. Agost 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu

Informe de l'atur registrat a la província i municipis de Barcelona. Agost 2022 (Infografia) - OTEDE, Diputació de Barcelona 

Contractació

Es manté l’impuls a la contractació indefinida, amb 85 mil contractes signats a l’agost. 

Nota de contractació laboral. Agost 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu 

Ocupacions i ofertes de llocs de treball

Rècord de persones amb contracte indefinit (44,6%) entre les noves incorporacions a l’ocupació en el segon trimestre.

Caracterització de les entrades a l'ocupació. 2n trimestre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu

Ofertes de llocs de treball. Juliol 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu 

Col·lectius

L'ocupació estrangera creix en gairebé 12.000 persones (+2,1%) el segon trimestre de 2022

Població estrangera i mercat de treball. 2n trimestre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu 

L'ocupació juvenil creix un 9,8% en el trimestre, amb un fort ascens del treball per temps indefinit (+26,6%)

Joves i mercat de treball. 2n trimestre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu

Webs / Butlletins institucionals                                                                       Tornar a l'índex

Públics

El Departament d'Empresa i Treball destina 4 milions d'euros a promoure l'accés al món laboral de les persones refugiades d'Ucraïna

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 17/08/2022

No públics

Josep Ginesta: “L’increment de l’atur registrat a l’agost és inferior al d’altres anys pel fet que alguns sectors estacionals han contractat menys”

PIMEC, 02/09/2022

Les treballadors de la llar aconsegueixen el dret a l'atur i l'eliminació de l'acomiadament sense causa”

Diari del Treball, 07/09/2022

Joves amb molta formació i poca estabilitat laboral

Diari del Treball, 05/09/2022

Un 40% de l'FP que es pot impartir a Catalunya prepara l'alumnat per a feines que ofereixen el salari mínim

El Diari de l’FP, 02/09/2022

Premsa                                                                                                                 Tornar a l'índex

Creix la xifra de treballors estrangers sense papers

El Punt Avui, 09/09/2022

Treballadores de la llar: com afecta al sou la nova reforma del Govern

El Mundo, 07/09/2022

Brusel·les anima a fomentar l’educació infantil per tal d’incorporar a la dona al mercat de treball

El Periódico, 07/09/2022

El valor del salari emocional creix després de les vacances

Cinco Días, 06/09/2022

Inspecció del Treball converteix 197.000 contractes temporals en frau de lleu en indefinits

Público.es, 05/09/2022

L'atur augmenta en 40.428 persones a l'agost en la línia dels anys previs a la pandèmia

elDiario.es, 02/09/2022

Treball dona dos mesos als experts per traçar una pujada del salari mínim acord a la situació actualBrusel·les anima a fomentar l’educació infantil per tal d’incorporar a la dona al mercat de treball

elDiario.es, 02/09/2022

El govern atribueix l'increment de l'atur a l'agost a la inflació i l'energia

El Punt Avui, 02/09/2022

L'enlairament de la programació i les professions digitals

El País, 01/09/2022

Recursos                                                                                                               Tornar a l'índex

Butlletí de fluxos del mercat de treball a Catalunya. 2n trimestre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu 

Butlletí de conjuntura laboral i sectors productius. 2n trimestre 2022 - Observatori del Treball i Model Productiu