Les activitats del Recull d'activitats per als Serveis Locals d'Ocupació: persones i empreses podran fer-se on line

Benvolguts/des,

Degut a les mesures imposades en el Real Decreto 8/2020 de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 i en relació a les preguntes que ens heu fet arribar sobre l'execució online/a distància de les accions del Recull d'activitats per als Serveis Locals d'Ocupació: persones i empreses, volem compartir amb vosaltres la següent informació.

Serà possible l'execució de les accions del Recull a distància, mentre durin les mesures del Real Decreto, mitjançant videoconferència o similar, sempre i quan es compleixin les següents circumstàncies: 

Condicions relatives a l'ens local

  • L'ens local ha de donar el seu consentiment a la realització de l'activitat a través d’aquest mitjà no presencial i, si s’acull a aquesta modalitat, notificar-ho per correu electrònic a l’adreça smt.recullslo@diba.cat   

  • S’haurà de continuar recollint l’avaluació qualitativa i quantitativa de les persones participants.   

  • Per assegurar la correcta impartició de l'activitat, es recomana que participi algun membre del personal tècnic del SLO que executa l'activitat, per tal de fer-ne el seguiment i garantir el bon resultat final.

  • Condicions relatives al personal docent

  • La persona experta de la formació ha de tenir la disponibilitat i voluntat de realitzar l'activitat a través d'aquest mitjà no presencial.

Condicions relatives a les característiques d’execució de l’activitat

  • L'ens local i la persona experta de la formació han de garantir que la realització de l'activitat a través d'aquest mitjà no presencial compleix les característiques relatives al contingut, objectius, durada, metodologia de treball, mínim i perfil de persones participants, etc, establertes en el Catàleg.

  • Cal assegurar que les activitats que es podrien executar en línia són aquelles el contingut de les quals permet la seva transmissió a distància i que per tant, l’absència de presencialitat en l’aula no suposa un obstacle per a la seva comunicació.

Condicions relatives a les persones participants

  • Les persones participants han de tenir la possibilitat de connectar-se sense cap dificultat i seguir la totalitat de l'activitat en línia de manera accessible i senzilla.

Per a més informació podeu adreçar-vos al correu smt.recullslo@diba.cat

Salutacions cordials,

Servei de Mercat de Treball

Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç