Recomanem: "La construcción social del mercado laboral doméstico en España a comienzos del siglo XXI"

García Sanz, Cristina; Santos Pérez, M. Lourdes; Valencia Olivero, Nelcy Y. "La construcción social del mercado laboral doméstico en España a comienzos del siglo XXI". Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol. 32, Núm. 1 (2014) 101-131.

L'Estat espanyol és el país de la Unió Europea que compta amb la xifra més alta de personal domèstic assalariat. És també on més ha augmentat el servei domèstic als últims anys. A la dècada 1998-2007 el creixement del sector ha estat espectacular, fins el punt que la xifra de persones assalariades que desenvolupaven aquesta activitat domèstica remunerada va arribar fins i tot a duplicar-se. Les causes d'aquesta evolució es troben en diversos factors: estructurals, relacionats amb la desigualtat econòmica i la configuració del mercat de treball; conjunturals, referits a l'articulació normativa entre estrangeria i ocupació domèstica; i institucionals, com el tipus de gestió que diverses entitats duen a terme per a intermediar entre demandes i ofertes d'ocupació. La recerca empírica realitzada sobre la tasca de mediació per a l'accés al servei domèstic reflecteix la forma de construcció d'aquest mercat laboral en el qual es donen pràctiques de gestió de caràcter semiformal que desborden els usos convencionals. A més de la formació, qualificació o experiència, que habitualment se sol·liciten en cercar feina, s'investiga sobre atributs personal i condicions extralaborals de les demandants. La formalització de la relació contractual freqüentment depèn més d'aquestes característiques que de qualitats professionals.

Enllaç al número de la revista: http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/view/2509/showToc

Enllaç al PDF de l'article: http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/download/44715/42157