Recomanem: "Las redes sociales y la participación en el mercado de trabajo. El caso de los inmigrantes argentinos en España"

Esteban, Fernando Osvaldo. "Las redes sociales y la participación en el mercado de trabajo. El caso de los inmigrantes argentinos en España (1976-2006)". Trabajo y Sociedad. Nº 25, Hivern 2015.

L'objectiu de l'article és estudiar la inserció laboral dels immigrants argentins a Espanya, a partir de l'anàlisi de les xarxes socials dels immgrants. Presenta un estudi de cas realitzat a la ciutat de Madrid mitjançant una perspectiva d'investigació qualitativa. Aquesta es va concretar mitjançant entrevistes semiestructurades a immigrants econòmics i ex-exilats polítics arribats entre 1976 i 2004. Els principals resultats apunten que: a) les xarxes van estar composades principalment per "lligams febles" (amics i coneguts); b) van ser determinants per a la inserció econòmica, sobretot, per als immigrants sense permís de treball; c) la inserció laboral es produí en el segment secundari del mercat laboral; d) van tenir un paper secundari en la mobilitat laboral (horitzontal i vertical); e) el cas dels ex-exilats és notòriament diferent al dels immigrants econòmics pel que fa a les principals fonts i efectes del capital social.

Enllaç al número de la revista a Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/406230

Enllaç al PDF de l'article: http://www.scielo.org.ar/pdf/tys/n25/n25a18.pdf