Recomanem: "Economía social, jóvenes y empleo"

Díaz-Foncea, Millán; Marcuello, Carmen. "Economía social, jóvenes y empleo", a Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol 34, Núm. 1 (2016). Pàgines 37-60

Les organitzacions de l'Economia Social a Espanya representaven el 2016 el 13% dels llocs de treball i el 12% del PIB. Així mateix, el paper que desenvolupa aquesta ha estat destacat per diverses institucions i estudis, doncs suposa un model d'organitzacions que, entre d'altres qüestions, promouen la creació de projectes empresarials col·lectius amb una major sostenibilitat i potencialitat que els models d'autoocupació individual. Tanmateix, hi ha pocs estudis acadèmics o informes sectorials que analitzin l'ocupació en aquest sector, principalment en el cas de l'ocupació juvenil. Aquest estudi pretén cobrir aquest espai a la literatura mitjançant l'anàlisi de les escasses dades disponibles per a evidenciar les xifres i característiques de l'ocupació juvenil en el sector.

Enllaç al número de la revista: http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/view/2932/showToc
Enllaç al PDF de l'article: http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/download/52005/48075