Recomanem: "El empleo irregular en las trayectorias laborales de la población joven..."

Verd, Joan Miquel; Yepes Cayuela, Lídia. "El empleo irregular en las trayectorias laborales de la población joven. Una aproximación mixta de carácter descriptivo y secuencial". Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol. 39 Núm. 2 (2021). Pàgs. 329-349

En aquest article s'examina longitudinalment la presència de l'ocupació irregular a les trajectòries laborals de la població jove d'entre 20 i 34 anys a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'objectiu és comprovar com s'articula aquesta mena d'ocupació amb altres experiències al mercat laboral i identificar les diferències existents en funció de la categoria socioeconòmica d'origen. Per a fer-ho, s'utilitzen dades obtingudes mitjançant una enquesta híbrida que va permetre obtenir informació sobre la presència d'ocupacions sense contracte, sense remuneració o no declarades a les trajectòries laborals. Aquestes dades es van quantificar i analitzar tot emprant la tècnica de l'anàlisi de seqüències. Els resultats mostren que l'ocupació irregular no se circumscriu a un sol perfil social. D'altra banda, des del punt de vista del seu desenvolupament longitudinal, es comprova que hi ha diferències en funció de la categoria socioeconòmica d'origen.

Enllaç al número sencer de la revista: https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/view/3879

Enllaç al PDF de l'article: https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/70237/4564456558849