Recomanem: "Emergencias de la crisis: figuras antiheroicas del emprendimiento juvenil en España"

Santamaría López, Elsa; Carbajo Padilla, Diego. "Emergencias de la crisis: figuras antiheroicas del emprendimiento juvenil en España", a Política y Sociedad. Vol. 56, núm. 1, 2019, pàgs. 191-211.

L'objectiu d'aquest article és conèixer les claus que conformen l'emprenedoria com a un programa governamental reactivat durant la darrera crisi econòmica, i aprofundir en els efectes que està generant en la joventut espanyola. La hipòtesi de partida és que, a les polítiques d'ocupació recomanades per la Comissió Europea i impulsades pel govern espanyol, l'emprenedoria juvenil ha adquirit centralitat com una solució d'emergència a la desocupació i la precarietat laboral que pateixen els joves i que, tanmateix, està tenint efectes controvertits i paradoxals en els processos de subjectivació de la joventut. Des de l'anàlisi d'aquest programa governamental, es proposa el concepte de "gramàtica de l'emprenedoria" per a retre compte de com agents de diferents àmbits --polític, educatiu, financer, mediàtic-- convoquen una moral, una disposició d'ànim i un tipus de subjectivitat emprenedora que resulta paradoxal, quan no irrealitzable. 

Enllaç al número sencer de la revista: https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/issue/view/3470 
Enllaç al PDF de l'article: https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/60030/4564456551330