Recomanem: "Desmontando el mito del teletrabajo desde la perspectiva de género: experiencias y expectativas durante la pandemia"

Moreno Colom, Sara; Borràs Català, Vicent;  Arboix Caldentey, Paula; Riera Madurga, Mireia. "Desmontando el mito del teletrabajo desde la perspectiva de género: experiencias y expectativas durante la pandemia". Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol. 41, Núm. 1 (2023). Pàgs. 95-117

L'article analitza, des d'una perspectiva de gènere, les expectatives contruïdes al voltant del teletreball a partir de l'experiència viscuda durant el confinament. El context de la COVID-19 suposa un augment considerable de la modalitat de teletreball entre una part de la població ocupada. En aquesta tessitura, es planteja fins a quin punt el context de pandèmia reforça la idea del teletreball com una solució per a demandes de caràcter social i no pas com una modalitat flexible d'organització laboral. Per a donar resposta a aquesta qüestió, es presenta una aproximació qualitativa basada en la realització d'entrevistes en profunditat al personal laboral d'una administració pública que teletreballa des de l'inici de la pandèmia. Els resultats mostren com les dones han viscut de forma conflictiva compaginar els temps del treball remunerat amb els temps del treball domèstic i de cures en un mateix espai. En canvi, els homes han mantingut la lògica temporal centrada en allò productiu, sense percebre conflicte. Com a conclusió, s'apunta que l'experiència del teletreball durant el confinament comporta diferents tipus de conflicte definits segons el gènere, el cicle vital i la categoria professional. Aquesta heterogeneïtat de conflictes condiciona les expectatives al voltant d'una futura regulació construïda sobre una mateixa base: el teletreball percebut com un dret.

Enllaç al número sencer de la revista: https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/view/4146

Enllaç al PDF de l'article: https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/80979/4564456564124