Recomanem: "Políticas empresariales de mano de obra y configuración social del empleo en España"

Pérez de Guzmán Padrón, Sofía; Prieto Rodríguez, Carlos. "Políticas empresariales de mano de obra y configuración social del empleo en España". Revista Internacional de Sociología, vol. 73 (2), e012, maig-agost, 2015.

Aquest article té un doble objectiu. En primer lloc, presentar una diagnosi de les polítiques empresarials de mà d'obra i dels seus efectes en la configuració de les condicions de treball i ocupació, tot prenent com a base informativa les investigacions que ha realitzat la sociologia espanyola sobre aquest tema en els darrers 15 anys. En segon lloc, plantejar i defensar la tesi que aquestes polítiques només poden entendre's plenament si s'analitzen com a part d'un determinat context econòmic, social i polític. Aquest context es trobaria constituït per l'articulació interactiva de diversos conjunts de pràctiques socials recollit sota el concepte de "Règim Social d'Ocupació".

Enllaç al número de la revistahttp://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/issue/view/48

Enllaç al PDF de l'article: http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/download/623/676