Recomanem: "El discurso del despido libre en España"

Fernández Rodríguez, Carlos Jesús. "El discurso del despido libre en España: una reflexión sobre el papel de los mitos y los prejuicios en las políticas de empleo españolas". Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol. 32, Núm. 1 (2014) 191-219.

Aquest article té com a objectiu intentar comprendre les complexitats que subjauen sota el debat de l'acomiadament lliure, un dels més rellevants en aquest context de crisi econòmica. Se centra en la forma en la qual el debat s'ha construït i com, en el cas espanyol, delimita les línies vermelles de tota discussió en relació a les relacions industrials, el mercat de treball i fins i tot l'economia en general. Aquest discurs de l'acomiadament lliure arriba a ser fins i tot vital a l'hora de definir la forma mitjançant la qual la política d'ocupació es prescriu i es limita. Això ens obliga a intentar desentranyar les intencions polítiques que es troben rere les mesures suggerides pels empresaris i acadèmics associats. Aquestes són, a més, l'objecte d'influències polítiques i ideològiques més àmplies que generen una perpetuació dels mites en relació als països i les seves economies nacionals.

Enllaç al número de la revista: http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/view/2509/showToc

Enllaç al PDF de l'article: http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/download/44718/42160