Convocatòria - Subvencions a cooperatives i societats laborals per a la incorporació de socis (Ordre EMO/212/2015, de 8 de juliol)

Termini de sol·licituds: del 20 al 31 de juliol de 2015.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6916/1435404.pdf